مهندس طلائی در اولین روز از دهه مبارک فجر‌ نشست خبری ‌با اصحاب رسانه در محل فرمانداری برای تشریح برنامه های‌دولت در این دهه برگزار نمود
وی بیان کرد در این ایام
123 پروژه دردهه فجرافتتاح و کلنگ زنی خواهد شد

: 81 میلیارد و485 میلیون تومان برای پروژه ها هزینه شده است.

:110 پروژه قابل افتتاح و13 پروژه کلنگ زنی

:جمع کل پروژه های قابل افتتاح 79 میلیاردو300میلیون تومان

:جمعا 20 دستگاه اجرایی درافتتاحیه ها و کلنگ زنی ها دخیلند .

: بیش از 70 هزارنفر از پروژه هابهره مند خواهندشد.

شاخص ترین پروژه ها:

: کلنگ زنی همزمان 9 خانه بهداشت

:افتتاح ساختمان محیط زیست
: پروژه های راهداری
و . . .

25درصد پروژه هاراه وشهرسازی

10 درصد شهرداری ها

7 درصد پروژه ها کشاورزی

15 درصد پروژه هاشبکه بهداشت


8 درصد بنیاد مسکن


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا