تنها کارخانه سیمان استان یزد مورد بی مهری مسئولین قرار گرفتمهندس معینیان مدیر عامل شرکت سیمان تجارت مهریز با اشاره به اینکه کارخانه سیمان تجارت مهریز تنها تولید کننده و تامین کننده سیمان استان یزد در تیپ های مختلف است که پس از سالها رقابت با تولیدکنندگان استانهای همجوار و با کیفیتی برتر از رقبا ، جايگاه خوبی را در کشوربه دست اورده ٬ هم اکنون با توجه به اوضاع اقتصادی و رکود صنایع و عدم بدهی این شرکت ، موردبی توجهی مسئولین شركت گاز استان قرار گرفته و این کارخانه برای دومین بار بیش از 25 روز است با قطع کامل گاز در استانه ی تعطیلی قرار دارد.

مهندس معینیان گفت : این موضوع در زمانی اتقاق می افتد که 7 کارخانه سیمان اصفهان با اا خط تولیدی ،و 6 کارخانه استان فارس با 8 خط و استان کرمان با 4 خط از 3 کارخانه با ظرفیتهای تولیدی مشابه و شرايط اب و هوایی سردتر و سخت تر از استان یزد همچنان از گاز طبیعی استفاده میکنند .

به گفته مهندس معینیان ، عضو هیات مدیره و مديرعامل شرکت سیمان تجارت مهریز ، ابن اقدام شرکت گاز استان یزد، علی رغم تحمیل هزینه های بالای مصرف سوخت های فسیلی جایگزین ، زمینه بیکاری 600 نیروی انسانی فعال را فراهم می کند ، جای تامل و اندیشیدن دارد تعطیلی یک واحد صنفی فعال استان انهم در شرايط نامساعد اقتصادی و خانه نشینی نیروی فعال یک جامعه نگاه افراد رابه کدام سو سوق میدهد و دیدگاه مسئولین را چگونه توجیه پذیر می کند.


در هرحال امیدواریم با انتشار اینگونه اخبار به مسئولین یاد اوری کنيم ، توجه به صنایع بویژه صنایع تولیدی فعال و پویا و مادر باید در اولویتهای مسئولین استان و حامیان انها بالاخص شرکت گاز و برق قرار داشته و از تعطیلی اینگونه صنایع فعال در استان جلوگیری گردد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران