بازدید خانم محمودی مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری از از موسسه خیریه خانه نرگس طبسبه گزارش خبرنگار یزد فردا بازدید خانم محمودی مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری به همراه معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان و شهردار طبس و دیگر مسئولین از موسسه خیریه خانه نرگس طبسکاربران آنلاین

نظرهای کاربران