بازدید خانم محمودی مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری از از موسسه خیریه کوثر کویر گلشنبه گزارش خبرنگار یزد فردابازدید خانم محمودی مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری به همراه معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان و شهردار طبس از موسسه خیریه کوثر کویر گلشنکاربران آنلاین

نظرهای کاربران