بازدید خانم محمودی مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی از پروژه در حال احداث پارک بانوان طبسبه گزارش خبر نگار یزد فردا.  بازدید خانم محمودی مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری به همراه معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان و شهردار طبس و اعضای شورای شهر از پروژه در حال احداث پارک بانوان طبس عکس هادی یعقوبیانکاربران آنلاین

نظرهای کاربران