برگزاری جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی شهرستان خاتمتشکیل جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی شهرستان خاتم به ریاست زاده رحمانی فرماندار و با حضور کلیه اعضاء در محل فرمانداری


کاربران آنلاین

نظرهای کاربران