برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان خاتم با موضوع بررسی و تصویب پروژه های عمرانی سال جاریبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان خاتم با موضوع بررسی و تصویب پروژه های عمرانی سال جاری به ریاست فرماندار و با حضور مسئولین سازمان برنامه و بودجه و اعضای کمیته برنامه ریزی استان برگزار گردید.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران