نواختن همزمان زنگ مهر، مقاومت و آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن در مدارس شهرستان خاتمبا حضور مهندس زاده رحمانی فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش و جمعی از مسئولین، همزمان زنگ مهر، مقاومت و آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن در دبیرستان نمونه دولتی دخترانه برکت خاتم به صدا در آمد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ محمد زاده رحمانی فرماندار خاتم در جمع دانش آموزان گفت: داشتن آمار دقیق، زیرساخت اصلی برای توسعه و پیشرفت جامعه محسوب می‌شود و مسئولان کشور با بهره‌گیری از آمار و اطلاعات حاصل از سرشماری می‌توانند برنامه ریزی مناسبی برای آینده کشور انجام دهند.
وی همچنین با تأکید بر لزوم اطلاع رسانی در خصوص نحوه‌ی اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن گفت: آموزش و پرورش با توجه به ارتباط مستقیم با دانش آموزان و اولیاء نقش مهمی در اجرای دقیق این سرشماری دارد.
وی اظهار کرد: باتوجه به این که بخشی از طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 95 به صورت اینترنتی انجام می‌شود، آموزش و پرورش به دلیل ارتباط مستقیم با اولیاء، می‌تواند مردم را به این امر ترغیب کرده و میزان ثبت اینترنتی اطلاعات خانوار را افزایش دهد.
گفتنی است طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 95 در مرحله اول، از سوم تا 24 مهرماه امسال به صورت اینترنتی آغاز و از 25 مهر تا 25 آبان نیز مأموران سرشماری با مراجعه به منازل، اطلاعات آن دسته از خانواده‌هایی که نسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام نکرده‌اند را دریافت می‌کنند.


کاربران آنلاین

نظرهای کاربران