برگزاری دوره آموزشی اقتصاد محیط زیست در اردکاناز سلسه دوره های آموزشی انجمن دوست داران محیط زیست اردکان،یک دوره با عنوان"اقتصاد محیط زیست" در سالن اجتماعات کتابخانه آیت الله حایری اردکان برگزار گردید.

در این دوره دکتر احمد فتاحی معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه اردکان،ضمن بیان تعریفی از اقتصاد محیط زیست با طرح چند سوال در این خصوص ،مباحثی را پیرامون مولفه های نیروی کار،سرمایه،ابزار و بنگاه ها و ارتباط آنها با طبیعت بیان کرد .این استاد دانشگاه اردکان همچنین با بیان برخی از شرایط زیست محیطی اردکان،پتانسیل ها و مواهب کویر و راهکارهای درآمدزایی از موقعیت اکوتوریستی منطقه راتشریح کرد.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران