برگزاری کلاس ترویجی «روز مزرعه» در شهرستان های بهاباد و اردکانکلاس ترویجی روز مزرعه در هفته انتقال یافته های تحقیقاتی با حضور کشاورزان پیشرو و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های ارکان و بهاباد در مزرعه تحقیقی- ترویجی گندم برگزار شد.

 یدا.. جوادپور مدیر هماهنگی ترویج استان با اعلام خبر بالا گفت هدف از برگزاری کلاس های ترویجی روز مزرعه ، ارائه نتایج تحقیقات و معرفی ارقام جدید گندم می باشد.
وی گفت هر ساله نتایج علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان طی مزرعه های الگویی و نمایشی در اختیار کشاورزان قرار داده می شود و در پایان سال زراعی پس از برداشت گندم و تعیین میزان عملکرد هر کدام از ارقام کشت شده، رقم نمونه به کشاورزان معرفی می شود تا در صورت تمایل کشت سال بعد خود را به آن نمونه اختصاص دهند.
برچسب‌ها : بهاباد کشاورزیکاربران آنلاین

نظرهای کاربران